ბლოგი


ჰომოფობია როგორც შეძენილი დაავადება

დედა, მე ჰეტეროსექსუალი ვარ!

დედა, მე გეი ვარ!

სიძულვილის ენის გამოყენების საფუძველი და მისი გადაჭრის გზები

სიძულვილის ენა – პრობლემურობა საგნმანათლებლო სივრცეში და მისი შედეგები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის კრიტერიუმები სიძულვილის ენის კონტექსტში.

საიდან იკვებება სიძულვილის ენა და რატომ არის მოსწავლეებსა და სტუდენტებში იგი ასე პრობლემური?

სიძულვილის ენა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში